Referenser

4 profilresultat för ”Marcus Bolinder” | LinkedIn

”Pernilla Corizza har under våren 2021 lett ett utvecklingsprogram för vår ledningsgrupp, med bas i konceptet MyNeeds. Det har bestått av en kartläggning av våra psykologiska behov, ett antal seminarier, och en hel del utmaningar däremellan. Vad har det gett oss? Enormt mycket!

Förutom att skapa delaktighet och engagemang, för det gör Pernilla med lätthet med sin passion för ämnet, så har vi fått möjligheten att fördjupa oss i våra grundläggande psykologiska behov. Som ledningsgrupp har vi därmed fått den värdefulla möjligheten att arbeta med dessa behov utifrån olika perspektiv och kan nu ta med förståelsen för vars och ens behov i vårt arbete med att leda och utveckla verksamheten, i coachningen av medarbetare och i nyanseringen av vår kommunikation.

Personligen är det viktigaste jag har med mig just ordet förståelse. Förståelse för mig själv och hur mina behov påverkar hur jag agerar och reagerar, såväl i livet i stort som i mitt ledarskap. Förståelse för mina kollegor och medarbetare. Förståelse för de styrkor och utmaningar som min enhet, vår ledningsgrupp och vår organisation har som en följd av våra specifika behovsuppsättningar. Jag är, efter ett antal spännande och utmanande samtal och seminarier tillsammans med Pernilla, stärkt och påfylld med en mängd nya kunskaper och insikter. Och att alla dessa insikter kan ge mig möjligheten att utvecklas som såväl ledare som människa är ju något riktigt, riktigt bra!

Jag kan varmt rekommendera Pernilla till dig som vill utvecklas och mogna i din roll som ledare. Hon kommer att utmana dig i din förståelse om dig själv och andra, och det kommer att hjälpa dig på många sätt. Och om du dessutom kan involvera dina medarbetare, din ledningsgrupp eller varför inte hela organisationen i arbetet med MyNeeds så har ni tillsammans mycket stora utvecklingsmöjligheter.”


I slutet av 2019 gavs jag personligen en möjlighet att utveckla min förståelse om våra psykologiska behov i kombination med förståelsen om att människor är också en del av den erfarenhet man får genom livet. Efter den fördjupningen som pågick vid några tillfällen även under våren 2020 så konstaterade jag att det här behöver min ledningsgrupp och kanske också hela verksamheten få ta del av. Under slutet av 2020 och början av 2021 har vi genomfört digitala utvecklingstillfällen för både ledning och medarbetare i förståelsen om MyNeeds.

För mig var det viktigt att hitta ett gemensam språk som vi alla lätt kan känna igen och förstå. Det är därför MyNeeds är så enkel att arbeta med eftersom den utgår från bara sex olika psykologiska behov där ett par är mest utmärkande just för dig. Nu har vi vårt gemensamma språk och vi använder den förståelsen för att utveckla varje individ och grupp utifrån just den förståelsen. Det går snabbt att anamma och omsätta i något som faktiskt leder till goda tillstånd och där vi kommunicerar så att alla upplever förståelse, motivation och arbetsglädje oavsett vad det är vi ska förmedla. I ett utvecklings- och förändringsarbete är detta ett fantastiskt verktyg eftersom vi når varje individ utifrån deras unika behov. Dessutom är alla olika behov lika nödvändiga så det finns inget bättre eller sämre bara olika vilket alltid är en tillgång för att utvecklas som verksamhet.

Pernilla Corizzas personliga engagemang i vårt utvecklingsarbete är ovärderligt och det som gör samarbetet extra viktigt är att Pernilla prestigelöst utvecklas tillsammans med vår utveckling vilket gör att vi får en anpassning utifrån vårt behov. Pernilla leder utbildningarna helt i överenstämmelse med det ämne hon förmedlar vilket ger legitimitet till henne som utbildare och skapar en hög professionalism åt utbildningen som helhet. Jag har valt att fortsätta samarbetet med henne därför att hon nådde fram till våra medarbetare och vi ser att det finns ett förtroende för henne. Som en av medarbetarna uttryckte; det var det bästa jag har fått förstå någonsin om mig själv.”


Jag har gått kursen GrandMasterMind – mycket lärorikt och roligt!

Som företagsledare och konsult i ledande roller kommer mina nya kunskaper att bidra till att jag blir en bättre ledare.

Genom att förstå de olika grundbehoven kan jag anpassa mitt ledarskap och det har bidragit till bättre samarbete och resultat i mitt arbete. Med den insikten och rätt mindset har jag nycklar att kommunicera på ett sätt för att nå fram till alla berörda och skapa bra förutsättningar i arbetet. Andra bitar också fallit på plats och jag förstår nu olika tidigare situationer bättre.

Kursen består av många praktiska övningar som ger insikt och verktyg som är direkt användbara. Den är ett bra komplement till andra utbildningar som jag har gått och har gett mig ett annat nytt perspektiv på ledarskapet samt fokus på egen personlig utveckling och min egen “intention“.

Tillsammans med de andra deltagarna har jag utvecklats och haft väldigt kul. Vi har kommit varandra nära genom att dela med oss och bjuda på oss själva, vilket har varit en viktig del i utbildningen. Min grupp har fortsatt att träffas och blivit en viktig del i mitt nätverk.

Upplägget med ett antal träffar med övernattning i trevlig miljö har gjort att jag har kunnat fokusera och delta fullt ut. Vi har också haft tillräckligt med tid och förenat nytta med nöje.

Jag rekommenderar varmt den här kursen. Har ni inte anmält er redan så gör det! Och se fram emot en spännande lärandeprocess och nya medvetna perspektiv!

Jag berättar gärna mer om utbildningen och om du är nyfiken så kan du kontakta mig på 070-7210610.

Camilla Söderbaum
Ledare, konsult och VD Baum Consulting AB


”Jag heter Tina Björk och arbetar som rektor på en Gymnasieskola.

Jag valde att gå Grand Mastermind på grund av att kursen utgick från mitt personliga ledarskap vilket jag saknade i de ledarskapsutbildningar jag gått förut.

Innan utbildningen fick jag genomföra en MyNeeds behovsanalys med personlig återkoppling. Detta var verkligen intressant och givande.

Genom att bli mer medveten om hur mitt ledarskap påverkar andra får jag på så vis större förutsättningar att möta varje medarbetare på ett genomtänkt sätt. Och utifrån mitt medvetna ledarskap får jag möjlighet att bidra till att mina medarbetare hittar sin egen motivation och engagemang.

Jag förstod redan efter första träffen att jag kommer ha stor nytta av innehållet i kursen i mitt fortsatta arbete som chef och ledare. Jag hade höga förväntningar från början men ändå överträffade kursen mina förväntningar.

Jag kan verkligen rekommendera denna utbildning till alla som på olika sätt arbetar med ledarskap.”


”Jag har gått kursen Grand MasterMind, då jag bygger ett företag från grunden med projektledarkonsulter och behöver stärka mitt ledarskap både som företagsledare och projektledare.

Kursen har betytt jättemycket för mig!

Jag har fått nya insikter och kunskaper som ökat mitt självledarskap och en förståelse för hur de olika behoven för vår inre motivation ger olika uttryck.

Pernilla och Jon leder oss igenom en fantastisk lärandeprocess som jag inte varit med om tidigare. Dessutom har vi haft det fantastiskt roligt vid våra träffar med mycket skratt blandat med allvar, och mitt nätverk har stärkts med flera drivna ledare som vill fortsätta att utvecklas, precis som jag.”

/Jenny Ogebrant, VD Projo Partner AB


“Jag har nu en helt annan förståelse och ett medvetet språk för helt nya sätt att mötas.
Förståelse är ordet! “
/Andreas Frisk
VD för Svenska Säkerhetsentreprenader/Secor