Modigt lärande för medvetet ledarskap

Ett gott ledarskap idag, behöver sätta främsta fokus på att skapa mening.
Chefer och ledare behöver bli meningsbärare för var och en som lever i, och är beroende av, ledarskapet.

I en komplex tid, där det är svårt att göra långsiktiga planer och hållbara prognoser, visar ledarskapsforskning att vi människor behöver känna meningsfullhet i det vi gör. Att vi som individer upplever att vi är meningsfulla i det sammanhang vi befinner oss i.

Det ska kännas värt att engagera sig, värt att ta eget ansvar och bidra med egen insats för helhetens bästa. När den individuella upplevelsen är att det värdet saknas, finns det hög risk att vi kliver av det gemensamma och kör eget race eller kanske checkar ut helt och hållet.

Oerhört stolt och ödmjukt tacksam för att ha blivit nominerad av mina tidigare medarbetare i kategorin ”Årets chef” 2019 – organisationen Chef.


Jag hjälper dig med verktyg som skapar goda förutsättningar för att du, i ditt ledarskap:

    • ökar din medvetenhet om det sammanhang du befinner dig i, så att du riktat kan skapa meningsfullhet för dina medarbetare så att deras inre motivation kickar igång och med det ökar engagemang och vilja att ta ansvar!
    • ökar din förståelse för vilken slags kultur du behöver bygga, så att utrymme finns att lyssna in och hämta in all kraft som finns i din verksamhet, så att den kraften får förutsättning att leda till innovationer i utvecklingsarbetet!
    • ökar din förmåga att vårda relationer, vare sig det kommer naturligt i dig eller inte.

Som certifierad MyNeedsexpert har jag ytterligare ett fantastiskt verktyg i mitt arbete med ledarskapsutveckling. http://myneeds.se