Coachning

Modigt lärande ledarskapscoaching

  • VD/ledningsgrupp
  • Alla nivåer av mellanchefer samt rektorer
  • Nya chefer

Investeringspris 2021

I priset ingår coachens för- och efterarbete och varierar beroende på ledningsnivå och uppdragets utformning.

Investeringsexempel mellanchefer:

  • Årsabonnemang: 42 500 kr exkl. moms. 12 tillfällen. 90 minuter/tillfälle.
  • Paket om 5 tillfällen: 17 500 kr exkl. moms. 90 minuter/tillfälle.
  • Enstaka samtal: 3 750 kr exkl. moms 60 minuter/tillfälle.

Viktigt unikt verktyg inleder vårt samarbete

Jag startar varje coachingsuppdrag med att du, som samspelar med mig, inför vårt första samtal genomför en digital MyNeeds® behovsanalys. Detta för att vi då effektivt hamnar rätt direkt i starten och inte behöver ta flera av våra träffar till att komma fram till hur just du fungerar. Inledande behovanalys inklusive 90 minuter återkoppling tillkommer med 5000 kr exkl. moms.