Malgrupper

Företag, organisationer, skolor – alla verksamheter och organisationer där möten mellan människor spelar roll för resultatet.

Jag föreläser utifrån ledarskap med olika fokusområden om hur vi skapar ett genomtänkt gemensamt förhållningssätt och en lärmiljö som ser till varje individs fulla potential.

Mig kan du anlita för föreläsning från ca 30 min upp till en hel dag, eller flera dagar med tillhörande uppföljningsarbete, utifrån era verksamhetsnära processer. Längre föreläsningar varvas med övningar och anekdoter från självupplevda situationer. Kunskap och verktyg blandas med både allvar, humor och exempel med hög igenkänningsfaktor.

Det är viktigt för mig att du som lyssnar känner att tiden blev meningsfull och att du känner dig både road, stärkt och utmanad vidare i ditt eget utvecklingsarbete. Jag anpassar mina föreläsningar utifrån er organisations koppling och behov till området. Nedan ser du exempel på föreläsningsrubriker, men jag formar mina föreläsningar även helt och hållet kundanpassat inom mina expertområden.