Grand Mastermind

This content has been archived. It may no longer be relevant

Vill du också investera i en ledarskapsutbildning som på riktigt växlar upp din medvetenhet om hur du fungerar och hur det påverkar i möten med andra?

Med djupare förståelse och konkreta verktyg, skapar du medvetna förutsättningar för både dig och dina medskapare att arbeta utifrån sin inre motivation för att behålla energi och känna meningsfullhet.

Grand Mastermind är för dig som har ett reellt förändringsmandat och är mogen att upptäcka viktiga utvecklingsmöjligheter för dig själv och ditt ledarskap.

Varmt välkommen att anmäla dig!
Pernilla S Corizza, MyNeeds® expertkonsult & Jon Carnesten, transformationscoach

Feedback från deltagare

“Jag har nu en helt annan förståelse och ett medvetet språk för helt nya sätt att mötas.
Förståelse är ordet!

Andreas Frisk, VD för Svenska Säkerhetsentreprenader/Secor

“Kursen består av många praktiska övningar som ger insikt och verktyg som är direkt användbara. Den är ett bra komplement till andra utbildningar som jag har gått och har gett mig ett annat nytt perspektiv på ledarskapet samt fokus på egen personlig utveckling och min egen “intention“.
Jag rekommenderar varmt den här kursen. Har ni inte anmält er redan så gör det!”
Camilla Söderbaum, Ledare, konsult och VD Baum Consulting AB

“En av bieffekterna av kursen är att du får ett annorlunda nätverk som ger energi och känslan av något större. Värdet av kursen får en helt annan dimension.”
Kim Sandberg, kassaföreståndare Handelsanställdas A-kassa

“Genom att bli mer medveten om hur mitt ledarskap påverkar andra får jag på så vis större förutsättningar att möta varje medarbetare på ett genomtänkt sätt. Jag kan verkligen rekommendera denna utbildning till alla som på olika sätt arbetar med ledarskap.”
Tina Björk, rektor

“Kursen har betytt jättemycket för mig! Pernilla och Jon leder oss igenom en fantastisk lärandeprocess som jag inte varit med om tidigare.”
Jenny Ogebrant, VD Projo Partner AB

Våren 2021

Datum

 • TBD

Upplägg utbildningsdag 1 – 4

 • Interagerande föreläsningar utifrån den senaste motivationsforskningen
 • Workshops
 • Övningar – individuella och i grupp
 • Reflektion – enskild och gemensam
 • Introduktion av fältuppgift till tiden mellan träff 1 och 2
 • Walk & talk utifrån given fråga
 • Nätverket som bollplank

Upplägg utbildningsdag 5

 • Examination

Kursen som helhet

 • MyNeeds® behovsanalys inklusive individuell återkoppling 90 min
 • 2 x 2 utbildningsdagar på Trosa Stadshotell och Spa
 • Fältuppgift mellan utbildningsdag 2 och 3
 • Skriftlig sammanfattning skickas ut efter utbildningsdag 2 och 4
 • 1 examinationsdag (fredag).
 • Under kursens gång får varje deltagare 90 min individuell coachning av transformationscoach
 • Individuell uppföljning 90 min ca 4 – 6 veckor efter examinationstillfället, utifrån tre olika alternativ på upplägg. Du väljer det upplägg som passar dig bäst.
 • Individuell uppföljning 60 min ca 8 – 10 månader efter kursstart

Detta ingår

 • MyNeeds® behovanalys samt individuell återkoppling ca 90 min, till ett värde av 5000 kr exkl. moms
 • Kursdagar på Trosa Stadshotell enligt ovan
 • Kurs – och anteckningsmaterial
 • Individuell coachning 90 min utanför kursdagarna
 • Gruppcoachning inom kursdagarna
 • Bok ”Kraften i ditt självledarskap” av Jon Carnesten
 • Torsdagar: välkomstfika, lunch, afternoon tea, middag (trerätters)
 • Fredagar: frukost, fm-fika, lunch, afternoon tea
 • Boende i enkelrum
 • Entré till hotellets spa
 • Diplom efter avslutad utbildning
 • Individuell uppföljning ca 4 – 6 veckor efter examination
 • Individuell uppföljning med fokus på effekt, ca 8 – 10 månader efter examination
 • Möjlighet att delta i nätverkets frivilliga Mastermindträffar (avgift tillkommer)

Din investering 42 500 kr exkl. moms.
Enkel och trygg fakturering & delbetalning med Dicopay

Jon Carnesten, författare till boken Kraften i ditt självledarskap, utbildad coach i personligt ledarskap och certifierad ledarutvecklare. Jon är en populär föreläsare och workshopsledare i självledarskap.

Pernilla Säholm Corizza, grundare av Modigt lärande, arbetar med ledarskapsutveckling. Nominerad till Årets chef 2019. Pernilla föreläser, coachar chefer och utbildar i ledarskap utifrån motivationsforskning och är certifierad expertkonsult i MyNeeds®.