Föreläsningar

Våga pröva Modigt lärande för ett modigt ledarskap som utvecklar dig och dina medarbetare mot högre trivsel, ansvarstagande och resultat.

Min mission och absoluta passion med mitt modiga lärande är att nå in i så många människor som möjligt, att bidra till goda förutsättningar att må bra på jobbet, då det är så stor del av våra liv. Mår vi inte bra på jobbet, spiller det över i våra liv som helhet och tvärtom.

Min ingång är ledarskapet, utifrån min egen legitimitet som och erfarenhet av att vara både endast chef och ledare. Min egen livsresa har spelat stor roll, kantat av tuffa utmaningar som har gett mig många läranden som jag tagit med mig i mitt ledarskap. Jag kan tydligt se hur mina livsutmaningar gjort mig till en riktigt bra ledare och i och med den otroligt ärofulla nomineringen till Årets chef 2019, fick jag också bekräftelse på kvaliteten i mitt ledarskap.

Ledarskapet kommer alltid först och främst inifrån oss själva och kan ha så många olika uttryck. Det egna personliga ledarskapet över hur vi behöver leda oss själva i livet, ledarskap utifrån chefsroll, ledarskap i ett team utan att vara chef, ledarskap i ett yrke där vi leder barn och ungdomar, idrotten mm.

Min story har lett till att jag idag har många olika områden jag föreläser i, utifrån vilka behov uppdragsgivaren har. Jag tänker ändå att alla mina områden på olika sätt kopplas till ledarskap utifrån forskare såsom:

  • Carol S Dweck (Growth Mindset)
  • Amy C Edmondson (A fearless organization)
  • Brown (Dare to lead, The call to courage)
  • Paul J Zac (Trust factor)
  • Bo Hejlskov Elvén (Lågaffektivt bemötande)
  • MyNeeds (Desireé Rova tillsammans med forskare vid Umeå universitet) som mäter våra psykologiska behov m.fl.

Jag skulle kunna sätta ett bärkraftsparaply över allt utifrån orden “Trygghet – tillit – motivation – mod – engagemang – kreativitet”


FÖRELÄSNINGAR

Målgrupp: Företag, organisationer, skolor – alla verksamheter där människor i sitt uppdrag leder andra.

Från chef till ledare med bärkraft – en analys utifrån motivationsforskning av mina medarbetares nominering när de nominerade mig till Årets chef. Vad var det som gjorde att de upplevde mitt ledarskap så bra att de vågade uppgraderade mig till deras ledare?

Min story – min legitimitet. Jag berättar om utmaningarna i mitt liv och alla läranden jag gjort utifrån dem samt kopplar till Growth Mindset och annan motivationsforskning, som hjälpte mig i mitt eget utvecklingsarbete. En gripande föreläsning som summeras i det fantastiska perspektivet på livet där det riktigt stora i livet oftast ryms i det vi ser på som vardag eller det lilla. En föreläsning om hur vi behöver hantera vår vardag och fira livet varje dag. 

Ny i chefsposition. Vad du behöver tänka på när du kliver på i ditt första chefsuppdrag eller när du kliver på som ny chef. Jag talar om egna viktiga läranden och skillnaden i effekten hur medarbetare upplevt mitt ledarskap utifrån ett före – efterperspektiv. Vad jag gjorde tidigare som chef, som inte var hållbart och vad jag tänker att det berodde på. Följt av hur jag ändrade mitt ledarskap i takt med att jag landade tryggt i mig själv som ledare – och vilken effekt det i sin tur hade.

Growth Mindset – en fysisk utveckling i din hjärna som krävs för att du ska ha förutsättningar att frigöra din potential. Det handlar om vad som händer (och absolut behöver hända) på neuronnivå, när du utvecklar mod och vilja att ta dig an de utmaningar du möter. Jag talar också om vad som inte händer i hjärnan, när du inte tar dig an de utmaningar du möter.

Feedback som genererar utveckling på riktigt. Att använda feedback på ett evidensbaserat sätt så att den på riktigt leder till utveckling istället för att tas emot som kritik och bli sänkt av den. (Growth Mindset-perspektiv) Även i den största omsorgen om att förflytta en annan människa framåt med hjälp av feedback, kan det bli galet fel när denna kunskap eller kompetens saknas. Det kan i värsta fall resultera i psykisk ohälsa trots att intentionen var den motsatta. 

Samma grundbehov, ändå upplever vi världen så olika. Våra psykologiska grundbehov är desamma för alla, men hur kommer det sig att vi upplever vår omvärld så olika? Vi har som sagt alla gemensamma psykologiska grundbehov, men ny forskning visar att våra grundbehov dominerar på olika sätt i oss, på individnivå. Detta betyder att vi dels behöver få koll på vilka behov som är dominanta hos oss själva, dels hur de primära behoven ser ut på individnivå i arbetsgruppen. Som chef är det en oerhört viktig kunskap och kompetens, i sitt skapande av en trygg arbetskultur där vi vågar vara kreativa och bidra till helheten. 

Kommunikation – ledningens viktigaste verktyg i alla led i verksamheten. När kommunicerar vi? Hur kommunicerar vi så att jag och andra mår bra? Och vad händer med kommunikationen när vi blir stressade? Jag tittar på hjärnan utifrån beteendevetarperspektiv och ger personliga tydliga exempel med mycket humor och eget lärande gällande hur vi praktiskt behöver göra för att lyfta oss från personfrågor till sakfrågor och med det eliminera onödiga konflikter, som gör att människor mår dåligt. Jag lyfter också om vad som händer när ledningen inte tar tag i situationer och vad det leder till. 

Lågaffektivt bemötande – gör de ingenting åt det uppmärksammade negativa beteendet? Att arbeta med lågaffektivt bemötande kan för en utomstående verka som en låt-gå-metod där de ansvariga inte gör något för att förhindra det vi kallar för negativt beteende hos medarbetare, kollegor, elever med flera Det är så långt ifrån sanningen man kan komma. Jag berättar om strategin bakom och hur jag har arbetat med detta med såväl vuxna som med barn. Varför och hur.