Coachning

Modigt lärande ledarskapscoaching

  • VD/ledningsgrupp
  • Alla nivåer av mellanchefer samt rektorer
  • Nya chefer

Viktigt unikt verktyg inleder vårt samarbete

Jag startar varje coachingsuppdrag med att du, som samspelar med mig, inför vårt första samtal genomför en digital MyNeeds® behovsanalys. Detta för att vi då effektivt hamnar rätt direkt i starten och inte behöver ta flera av våra träffar till att komma fram till hur just du fungerar. Inledande behovanalys inklusive 90 minuter återkoppling tillkommer med 5000 kr exkl. moms.