Oerhört stolt och ödmjukt tacksamt för att ha blivit nominerad av mina tidigare medarbetare i kategorin ”Årets chef” 2019 – organisationen Chef.

Min ambition i allt jag gör i mötet med andra, är att verka för att den jag möter lyfts mot framgång i den lärande utveckling han eller hon genomgår. Genom att få andra att lyckas, utvecklas jag själv i mitt lärande framåt i livet. Det är framgång för mig!

Jag har lagt rektorsjobbet åt sidan för att sprida mod, glädje och förståelse för på vilka sätt ditt ledarskap är en väldigt viktig del i ett större sammanhang.  

Jag bidrar till att vidga och utveckla ditt ledarskap med medvetenhet, kunskap, mod och hopp utifrån den viktiga utvecklingsresa jag gjort tillsammans med mina medarbetare. Den resan visar att det visst går att förändra en hel verksamhet, trots att arbetssättet ofta utmanar det vi tidigare lärt oss. Jag kallar mitt arbete Modigt lärande.

Som certifierad My Needsexpert har jag ytterligare ett fantastiskt verktyg i mitt arbete med ledarskapsutveckling. http://myneeds.se